Prairie Dog State Park

13037 SR 261
Norton, KS 67654- Map It
Phone: (785) 877-2953