Melvern Lake

KS-276
Osage City, KS 66523- Map It
Phone: (785) 549-3318