Monson Lake State Park

1690 15th St. N.E.
Sunburg, MN 56289- Map It
Phone: (320) 366-3797