Lake Carmi State Park

460 Marsh Farm Rd.
Enosburg, VT 05450- Map It
Phone: (802) 933-8383