Bumping Lake

Bumping River Rd.
Gooseprairie, WA 98929- Map It
(509) 653-1401